מוניציפליהכתבה פורסמה לראשונה במגזין מוניציפלי, גיליון מספר 26, אוקטובר- נובמבר 2013
 
 
 
 

                 neway-or@neway1.co.il  היצירה 6 ראש העין ת.ד 1359מיקוד:48017   http://neway1.co.il   הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו