דרך חדשה בתנועה בע”מ  
רחוב היצירה 6 ראש העיןת.ד 1359 מיקוד 48017

מייל חברה :
neway-or@neway1.co.il 

טלפונים ליצירת קשר

משרד ראשי

03-9031866

פקס 1533-9011684

 

 

                 neway-or@neway1.co.il  היצירה 6 ראש העין ת.ד 1359מיקוד:48017   http://neway1.co.il   הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו